Oficiálna stránka

Informácie pre vývojárov

Vývojári, môžu využívať nasledovné typy rozhraní na integráciu otvorených údajov mesta do svojich systémov: 

REST API 

K dispozícii je koncový bod, ktorý vráti zoznam objektov (features) v jednotlivých datasetoch.

URL: https://nove-mesto.twinmap.ai/api/open-api/features  

Popis podporovaných parametrov (query params):

  • filter.featureClass.id - uuid lokalizačného registra (datasetu)

  • filter.featureClass.code - kód lokalizačného registra

  • limit - maximálny počet záznamov na stranu

  • page - číslo strany

Odpoveď: 

Vráti zoznam objektov v lokalizačnom registri aj so súradnicami v súradnicovom systéme S-JTSK (EPSG:5514).

GraphQL 

URL: https://nove-mesto.twinmap.ai/api/open-api 

Na uvedenej URL je k dispozícii GraphQL playground, pomocou ktorého je možné testovať dopyty na GraphQL API. Súčasťou GraphQL playground je aj vygenerovaná dokumentácia, ktorá ponúka prehľad jednotlivých dotazov na API. Prostredníctvom GraphQL API je možné získať informácie o objektoch v lokalizačných registroch.  


Súbory na stiahnutie

Na obrazovkách jednotlivých datasetoch sú k dispozícii linky na stiahnutie datasetov vo formáte CSV. Tieto údaje sú aktualizované vo frekvencii minimálne raz za mesiac.

Metaúdaje vo formáte DCAT-AP-SK

Metaúdaje sú dostupné na adrese:

https://nove-mesto.twinmap.ai/api/opendata/set/catalog/lkod

Zdrojové kódy OpenData portálu

Zdrojové kódy projektu sú umiestnené v tomto verejnom GIT repozitári:

https://gitlab.com/gis-open-data-portal/od-portal